Eva Vandenborre

Jiel Depreatere

Eva Vandenborre

Master Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie
(2014-2019) - UGent
Postgraduaat Manuele Therapie
(2019-2020) - UGent
Dry Needling
(2019) - Dry Needling Gent
Pré- en postnatale revalidatie
(2021)
Loopanalyses