Judith Coquerelle

Jiel Depreatere

Judith Coquerelle

Master in de Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie
(2012-2017) - KULeuven
Postgraduaat Manuele Therapie
(2017-2018) - UGent
Dry Needling
(2018) BarB Gent
Pré- en postnatale kinesitherapie
(2020)