Specialisaties

Algemene kinesitherapie
Algemene Kinesitherapie

De kinesitherapeutische hulpverlening richt zich in het algemeen op het behoud en het vergroten van de kwaliteit van het bewegen.