Manuele Therapie

Manuele therapie is een bijzondere beroepsbekwaamheid binnen de kinesitherapie. De manueel therapeut is door zijn opleiding specialist in het conservatief behandelen van musculoskeletale klachten (vb: knie, schouder, enkel, pols,..) en wervelkolomklachten (vb: nek, rug) in het bijzonder. De therapie bestaat erin om functionele stoornissen in het lichaam op te sporen en te behandelen via manuele technieken.

Elke behandeling start met een vraaggesprek en een specifiek manueel therapeutisch onderzoek om te achterhalen of een bepaald lichaamsdeel normaal functioneert. Door middel van provocatie- en functietesten wordt de plaats, de ernst, de graad en de oorzaak van de klachten opgespoord. Hiermee evalueren we of de oorzaak op de plaats van het letsel ligt en/of de klacht door andere factoren wordt veroorzaakt en/of onderhouden. Het is heel belangrijk dat het lichaam als één ‘geheel’ wordt beschouwd waarbij geprobeerd wordt verbanden te leggen tussen de verschillende streken en stelsels van je lichaam.

De conclusie en evaluatie van het vraaggesprek en het functieonderzoek leiden tot een manueel therapeutische diagnose die een verklarende omschrijving is van je klachten en je gezondheidsproblemen. Deze omschrijving vormt de basis voor een deskundige en verantwoorde behandeling. Eventueel kan, in overleg met de arts, een aanvullend onderzoek (Medische beeldvorming, bloedonderzoek,...) noodzakelijk geacht worden.

De manuele behandeling bestaat o.a. uit mobilisaties, oscillaties en zachte manipulaties van de gewrichten, mobiliserende technieken tijdens bewegingen, neurogene mobilisaties, stretchingtechnieken, diepe dwarse fricties, harmoniserende technieken, medische oefen- en trainingstherapie, stabilisatietraining, oefeningen voor het houdings- en bewegingsgevoel, coördinatieoefeningen, bewegingsadvies, rug- en nekscholing…

Zo krijgt elke patiënt een individueel behandelplan met na elke sessie een evaluatie en eventuele bijsturing.

Ook intensieve sportbeoefenaars, die het bewegingsstelsel soms zwaar op proef stellen, kunnen bij ons terecht voor bewegingsadvies ter preventie van sportblessures of voor een efficiënte oorzakelijke behandeling van hun sportletsel. Bij veel sportletsels en overbelastingsletsels ligt het accent van de revalidatie op een goed begeleid oefentherapeutisch programma.