Praktisch

Kinesitherapie en Manuele Therapie:

 • Behandeling op doktersvoorschrift
 • Uitsluitend op afspraak: 0494/16 55 45 of groepspraktijkdepraetere@gmail.com
 • Indien u een afspraak niet kan naleven, gelieve minstens 24 uur op voorhand af te bellen
 • Het aantal sessies dat terugbetaald wordt, is wettelijk bepaald:
  • Voor courante aandoeningen hebt u recht op maximaal 18 sessies met verhoogde terugbetaling in één kalenderjaar. Per jaar zijn drie verschillende pathologieën mogelijk. Bijvoorbeeld: 18 behandelingen wegens lage rugpijn, 18 behandelingen wegens tenniselleboog en nog eens 18 wegens enkelverstuiking.
  • Voor functionele aandoeningen (Bv bij Frozen Shoulder, postoperatief, na langdurige immobilisatie) hebt u recht op 60 behandelingen per jaar met verhoogde terugbetaling.
  • Voor een zware aandoening -E-pathologie- (verlamming na hersenbloeding, Parkinson,...) heeft u gedurende een bepaalde periode recht op meer dan 60 sessies met verhoogde terugbetaling. Deze periode wordt vastgesteld door de adviserend geneesheer van de mutualiteit.


Osteopathie:

 • Er wordt in eerste lijn behandeld waardoor U geen doktersvoorschrift nodig hebt. Ook voor terugbetaling van uw mutualiteit maakt dit geen verschil.
 • Een consultatie vindt steeds plaats na afspraak en duurt gemiddeld 45-60 minuten.  
 • Het kan nuttig zijn om beeldmateriaal (echo, RX, NMR, CT-scan) of resultaten van andere onderzoeken (bijvoorbeeld bloedonderzoek) mee te brengen.  
 • Zo goed als alle mutualiteiten erkennen osteopathie en vergoeden een deel van de behandeling.  
 • Het aantal keer per jaar en het terugbetaalde bedrag kunnen variëren volgens de mutualiteit. Gemiddeld wordt er tussen de 5 à 10 keer per jaar 10€ terugbetaald.
 • Met aanvullende verzekeringen als “Medicalia” of DKV kan men tot 80% van het remgeld terug krijgen. Vraag hiervoor meer informatie bij uw ziekenfonds of verzekeraar.  
 • Een eerste behandeling kost € 70,00, de eventuele vervolgconsulten € 60,00